Tag: Shari

Shari Lewis & Lamb Chop Jokes Riddles Knock Knocks & Poems — Part 2

October 13, 2015

Continue Reading »

The Best of Shari Lewis — Part 4

October 12, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop Jokes Riddles Knock Knocks & Poems — Part 1

October 14, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop On Our Way To School — Part 2

October 14, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis Sings Hello Goodbye (montage)

October 13, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop in Get Your Teddy Ready — Part 2

October 13, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop in The Land Of No Numbers — Part 1

October 13, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop in The Land Of No Numbers — Part 4

October 14, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop in Don’t Wake Your Mom — Part 1

October 12, 2015

Continue Reading »

The Best of Shari Lewis — Part 1

October 12, 2015

Continue Reading »

The Best of Shari Lewis — Part 2

October 12, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Hush Puppy on Easter with Oral Roberts (1970)

October 13, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop in the Haunted Studio — Part 1

October 12, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop in the Land Of No Manners — Part 2

October 14, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop on Sesame Street

October 13, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop in the Haunted Studio — Part 3

October 12, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop in The Land Of No Numbers — Part 3

October 14, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop in Get Your Teddy Ready — Part 1

October 13, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop in the Land Of No Manners — Part 4

October 14, 2015

Continue Reading »

Shari Lewis & Lamb Chop in the Land Of No Manners — Part 1

October 14, 2015

Continue Reading »

Back to Top